Nulltegn

For andre bruksområder, se Null-symbolet.

null-tegnet (også null terminator) er et kontrolltegn med verdien zero.It finnes i mange tegnsett, inkludert de som er definert Av baudot-og ITA2-kodene, ISO / iec 646 (ELLER ASCII), c0-kontrollkoden, Det Universelle Kodede Tegnsettet (Eller Unicode) og EBCDIC. Den er tilgjengelig i nesten alle vanlige programmeringsspråk. Det forkortes OFTE SOM NULL (ELLER NULL, men i noen sammenhenger brukes termen for nullpekeren, et annet objekt). I 8-bits koder, er det kjent som en null byte.

den opprinnelige betydningen av denne karakteren var SOM NOP – når den sendes til en skriver eller en terminal, gjør den ingenting (noen terminaler viser det imidlertid feil som plass). Når elektromekaniske teleprintere ble brukt som datautgangsenheter, ble ett eller flere nulltegn sendt på slutten av hver utskrevne linje for å gi tid for mekanismen å gå tilbake til den første utskriftsposisjonen på neste linje. På stanset tape er tegnet representert uten hull i det hele tatt, så et nytt unpunched tape er i utgangspunktet fylt med null tegn, og ofte kan tekst «settes inn» på et reservert rom med null tegn ved å slå de nye tegnene inn i båndet over nullene.i Dag har tegnet mye større betydning I C og dets derivater og i mange dataformater, hvor det tjener som et reservert tegn som brukes til å betegne enden av en streng, ofte kalt en null-terminert streng. Dette gjør at strengen kan være hvilken som helst lengde med bare overhead av en byte; alternativet til å lagre en telling krever enten en strenglengdegrense på 255 eller en overhead på mer enn en byte (det er andre fordeler/ulemper beskrevet i null-terminerte strengartikkelen).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *