Null znak

pro jiná použití viz symbol Null.

znak null (také null terminator) je řídicí znak s hodnotou nula.Je přítomen v mnoha znakových sad, včetně těch, které jsou definovány pomocí Baudotova a ITA2 kódy, ISO/IEC 646 (nebo ASCII), C0 řídicí kód, Univerzální Kódované Znakové Sady (nebo Unicode), EBCDIC. Je k dispozici téměř ve všech běžných programovacích jazycích. To je často zkráceno jako NUL (nebo NULL, i když v některých kontextech se tento termín používá pro null ukazatel, jiný objekt). V 8bitových kódech je znám jako nulový bajt.

původní význam tohoto znaku byl jako NOP – při odeslání do tiskárny nebo terminálu nedělá nic (některé terminály jej však nesprávně zobrazují jako prostor). Když elektromechanické dálnopisné přístroje byly použity jako počítače výstupní zařízení, jeden nebo více znaky null byli posláni na konci každé vytištěné čáry, aby byl dostatek času pro mechanismus k návratu do první tisk pozici na dalším řádku. Na děrné pásky, znak je reprezentován s žádné otvory, takže nový unpunched pásku je nejprve naplněny znaky null, a často text mohl být „vložena“ na vyhrazeném prostoru znaky null děrování nové postavy do pásku přes hodnoty null.

Dnes charakter má mnohem větší význam v C a jeho deriváty a v mnoha datových formátech, kde slouží jako vyhrazený znak používá k označení konce řetězce, často nazývané řetězec zakončený hodnotou null. To umožňuje, aby řetězec měl libovolnou délku pouze s režií jednoho bajtu; alternativa ukládání počítat vyžaduje buď řetězec limit délky 255 nebo nad hlavou více než jeden bajt (existují i jiné výhody/nevýhody popsané v řetězec zakončený hodnotou null article).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *