tijdelijke beschikkingen in een echtscheidingszaak (Pendente Lite Relief)

nadat een echtscheidingszaak is ingediend en de scheidingspapieren aan de andere echtgenoot zijn overhandigd, zijn er beperkingen die automatisch van kracht worden, zodat u en uw echtgenoot geen van de echtelijke goederen kunnen overdragen of de waarde van enig fysiek vermogen kunnen schaden zonder de toestemming van de andere echtgenoot of de toestemming van de rechtbank terwijl de echtscheiding gaande is. Hoewel u geld mag uitgeven voor gewone uitgaven die nodig zijn voor het dagelijks leven en voor advocaatkosten, kunt u niets doen met onroerend goed dat zal worden verdeeld in de scheiding. Bijvoorbeeld:

  • u kunt geen van beiden onroerend goed verkopen, overdragen, verbergen, verwijderen of een lening nemen tegen een eigendom dat echtelijk eigendom kan zijn, tenzij het in de normale gang van zaken is. Dit omvat onroerende goederen, persoonlijke goederen, Kasrekeningen, aandelen, beleggingsfondsen, bankrekeningen, auto ‘ s en boten, individueel of gezamenlijk aangehouden door u en/of uw echtgenoot.
  • U mag geen van beiden pensioenactiva vervreemden, overdragen of lenen, behalve voor zover een van u of beiden reeds een uitbetaling van dergelijke activa ontvangt.
  • geen van u mag onredelijke schulden aangaan.
  • U mag de andere of uw kinderen niet laten verwijderen van een medische verzekering, levensverzekering of autoverzekering, en u moet het huidige niveau van een dergelijke verzekering handhaven.

Er zijn ook bepaalde andere zaken die door de rechtbank kunnen worden beslist terwijl de scheiding nog aan de gang is. Deze tijdelijke beslissingen kunnen betrekking hebben op de fysieke bescherming van een echtgenoot of van kinderen, onderhoud, alimentatie, bezoek aan het kind en voogdij, en voor advocaatkosten en andere kosten. De rechtbank kan ook beslissen dat een echtgenoot tijdelijk bezit en exclusieve toegang tot het huis moet hebben, als u en uw echtgenoot niet al apart wonen. De rechter kan deze tijdelijke beschikkingen wijzigen tijdens de procedure indien nodig/of wanneer de scheiding is afgerond. Overtreding van de tijdelijke bevelen kan resulteren in gerechtelijke sancties tegen u, met inbegrip van een toekenning van advocaatkosten.

juridisch redacteur: Jody N. Gerber, januari 2015 (bijgewerkt in februari 2016)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *