Meditation

i huvudsak är meditation uppmärksamhet och medvetenhetsträning. Det används ofta som en andlig praxis i buddhismen, hinduismen, Sikhism, Jainism och yoga, och finns till och med i sekulära sammanhang som moderna tolkningar av mindfulness. Vissa anser att judisk, kristen och muslimsk bön är en form av meditation eftersom sinnet är inriktat på en uppsättning ord eller begrepp.

På grund av det stora utbudet av sammanhang där meditation utövas finns det ett stort antal olika meditationsmetoder. I allmänhet innebär meditation att man skapar en kontaktpunkt för att befria sig från distraktioner, samtidigt som man finner stillhet i en stadig och stabil hållning. Det finns dock vissa former av praxis som involverar rörelse, såsom gångmeditation.

populära kontaktpunkter för meditation inkluderar:

  • ljud: upprepa en mantra, fras eller annat ljud.
  • visualisera: avbilda ett objekt med slutna ögon, såsom en lotusblomma eller energipunkterna i kroppen (chakras).
  • blickar: titta på ett verkligt objekt med öppna ögon. Ljus, blommor eller bilder är vanliga föremål som används vid blick.
  • andning: Observera andan och hur det känns – känslorna – när det rör sig in och ut ur kroppen.
  • filosofiskt eller andligt begrepp: såsom kärleksfull vänlighet, acceptans eller självöverskridande.

Meditation gör det möjligt för utövare att observera sinnets mönster och att märka de avbrutna tankarna, vilket så småningom leder till längre mellanrum mellan dem över tiden. Regelbunden övning möjliggör djup koncentration att förekomma naturligt och oftare.

träning av sinnet på detta sätt förbättrar dramatiskt mental styrka och fokus. Dessutom har en hel del forskning bekräftat att fysiologiska och psykologiska förändringar sker i kroppen under meditation. Till exempel fann Herbert Bensons studier att meditation motverkar stressresponsen, vilket i sin tur förbättrar eventuella hälsotillstånd relaterade till kronisk stress.

i yoga skiljer Sanskrittermerna från Patanjalis åtta limbed väg meditationens tillstånd (dhyana) från koncentrationsövningen som leder till ett sådant tillstånd (dharana).

det tar år av övning, engagemang och disciplin för att nå det verkligt meditativa tillståndet som kallas dhyana, där det inte längre är möjligt att uppfatta meditationens handling eller skilja en känsla av själv från den. i allmänhet är det som lärs ut som ’meditation’ i yogastudior faktiskt praktiken av dharana; tekniker för att fokusera och koncentrera sinnet som förberedelse för dhyana. Fokusera på andetag, kroppsliga känslor, mantra, chakra eller drishti är alla former av dharana, där sinnet är utbildat att fixa på ett visst ämne eller objekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *