Intjänandedatum definition

Intjänandebelopp enligt följande schema är kumulativa: 25% av det ursprungliga antalet enheter på ”Vestingdate” (”Intjänandedatum”),• och ytterligare 6,25% av det ursprungliga antalet enheter i slutet av varje på varandra följande tremånadersperiod efter Intjänandedatumet fram till tredje årsdagen av Intjänandedatumet.alla aktier i bolagets stamaktier som emitterats till bidragsmottagaren i enlighet med den omedelbart föregående meningen ska emitteras på PSU Intjäningsdagen eller, om senare, avvecklingsdagen.

begränsningarna och villkoren i punkt 2 i detta avtal ska upphöra på Intjäningsdagen eller datumen som anges i följande schema så länge bidragsmottagaren förblir anställd i företaget eller dotterbolaget på sådana datum.

om bidragsmottagaren går i pension från bolaget och dess dotterbolag efter att bidragsmottagaren har fyllt 65 år, ska begränsningarna och villkoren i Avsnitt 2 i detta Avtal upphöra på Intjäningsdagen eller datumen som anges i Avsnitt 3(A) ovan utan hänsyn till fortsatt anställning.

varje datum som aktier av stamaktier som kan emitteras vid avveckling av begränsade andelar som tilldelas häri emitteras till bidragsmottagaren (inklusive eventuellt datum tidigare än ett Intjäningsdatum enligt Avsnitt 3 eller avsnitt 6) hänvisas häri som ett ”avvecklingsdatum”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *