tarczka nerwowa – tarczka nerwowa optici

opis

około 3 mm. od strony nosowej plamki żółtej znajduje się wejście nerwu wzrokowego (tarczy nerwowej), którego obwód jest lekko uniesiony tworząc wypukłość (colliculus nervi optici).

dysk wzrokowy (Głowa nerwu wzrokowego) jest miejscem, w którym aksony komórek zwojowych wychodzą z oka, tworząc nerw wzrokowy. W tym momencie nie ma światłoczułych prętów ani stożków, które reagowałyby na bodziec świetlny. Powoduje to przerwanie pola widzenia zwanego ” martwym punktem „lub”fizjologicznym martwym punktem”.

dysk wzrokowy stanowi początek nerwu wzrokowego (drugiego nerwu czaszkowego) i jest punktem, w którym łączą się aksony komórek zwojowych siatkówki. Dysk wzrokowy jest również punktem wejścia dla głównych naczyń krwionośnych, które dostarczają siatkówkę.

definicja ta zawiera tekst ze strony Wikipedii-Wikipedia: wolna encyklopedia. (2004, 22 lipca). FL: Wikimedia Foundation, Inc. Retrieved August 10, 2004, from http://www.wikipedia.org

Anatomical hierarchy

General Anatomy > Sense organs > Eye and related structures > Eyeball > Inner layer of eyeball > Retina > Optic disc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *