definicja daty nabywania uprawnień

kwoty nabywania uprawnień zgodnie z poniższym harmonogramem są kumulatywne: 25% pierwotnej liczby jednostek na „Vestingdate” („Data nabywania uprawnień”),• i dodatkowe 6,25% pierwotnej liczby jednostek na koniec każdego kolejnego trzymiesięcznego okresu następującego po dacie nabywania uprawnień do trzeciej rocznicy daty nabywania uprawnień.

wszystkie akcje spółki wyemitowane na rzecz Grantobiorcy zgodnie ze zdaniem bezpośrednio poprzedzającym emitowane są w dniu nabycia uprawnień do emisji PSU lub, jeżeli jest to późniejsze, w dniu rozliczenia.

Ograniczenia i warunki określone w ust. 2 niniejszej umowy wygasają w dniu lub terminach nabywania uprawnień określonych w poniższym harmonogramie, o ile Beneficjent dotacji pozostaje w tych terminach pracownikiem spółki lub spółki zależnej.

jeśli beneficjent przechodzi na emeryturę ze Spółki i jej spółek zależnych po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, ograniczenia i warunki określone w sekcji 2 niniejszej umowy wygasają w dniu nabycia uprawnień lub terminach określonych w sekcji 3 lit.a) powyżej, bez względu na dalsze zatrudnienie.

każdy dzień, w którym akcje akcji zwykłych emitowane w ramach rozliczania jednostek ograniczonych przyznanych na podstawie niniejszej umowy są emitowane beneficjentowi (w tym każda data wcześniejsza niż Data nabycia uprawnień zgodnie z sekcją 3 lub sekcją 6), określany jest w niniejszym dokumencie jako „data rozliczenia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *