Pijn en lijden

de nederzetting die een persoon voor zijn pijn en lijden krijgt, hangt van vele factoren af. Dit omvat de ernst van het letsel, het type medische behandeling ontvangen, de lengte van de hersteltijd, en mogelijke gevolgen op lange termijn van het lichamelijk letsel. Naast fysieke pijn kunnen claimanten ook emotionele en psychologische trauma ‘ s noemen in hun pijn-en lijdende claims. Een zichtbaar litteken op het gezicht kan bijvoorbeeld leiden tot pijnlijke gevoelens van voortdurende verlegenheid en onzekerheid.

Het bedrag van de schadevergoeding die een eiser krijgt voor pijn en lijden zal ook afhangen van het bedrag dat in een rechtszaak wordt gevorderd als dit wordt ingediend of van het bedrag dat in de onderliggende claim wordt geëist als het een verzekeringsclaim is. Hoewel een advocaat die een cliënt in een letsel nalatigheid gebaseerde rechtszaak kan een bepaald bedrag voor pijn en lijden claimen, de jury of de verzekering regelaar zal toekennen pijn en lijden geld om verschillende redenen. In de praktijk, historisch onrechtmatige daad zaken waarbij lichamelijk letsel vaak impliceren voorwaardelijke Vergoedingen, met advocaten wordt betaald een deel van de pijn en lijden schade; een commentator zegt een typische splitsing van pijn en lijden is een derde voor de advocaat, een derde voor de arts, en een derde voor de eiser.de prijzen voor pijn en lijden van de Jury kunnen variëren afhankelijk van sociaal-economische en politieke factoren binnen de gemeenschap waaruit de jury is getrokken. In de meeste staten is het maximale geldbedrag toegekend voor pijn en lijden is afgetopt op wat is vermeld in de specifieke pak of schriftelijke klacht. In sommige rechtsgebieden zijn er maximale bedragen in de wet die een jury niet mag overschrijden bij het toekennen van schadevergoeding.

de persoonlijkheid van de eiser, zijn getuigen en het algehele effect van het letsel dat de eiser overkwam, zullen een krachtige rol spelen bij elke schadevergoeding indien de schade zelfs wordt toegekend nadat de aansprakelijkheidskwesties zijn opgelost. De macht en de persoonlijkheid van de advocaat die haar of zijn cliënt vertegenwoordigt kan ook een factor in een hoge geldschade award zaak.

dergelijke uitkeringen kunnen in het kader van de interne verzekeringsrichtlijnen worden toegekend, waarbij aan de Richters enige speelruimte wordt gelaten om de vordering aan te passen om te voorkomen dat de vordering volledig voor de rechter wordt aangevochten. Er is een breed scala van compensatieniveaus die seizoensgebonden en met de economie kunnen variëren en die de verzekeringssector voorschrijft om de verschillende niveaus van compensatie aan eisers vast te stellen. Sommige verzekeraars hebben geëxperimenteerd met het gebruik van computers die tabelleren de gegevens die worden gepresenteerd en geven de regelaar een niveau van geld autoriteit voor de afwikkeling van de vordering.

in de westerse wereld zijn deze prijzen doorgaans discretionaire prijzen die door jury ‘ s worden toegekend en worden zij als moeilijk te voorspellen, variabel en subjectief beschouwd, bijvoorbeeld in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *