Innvinningsdato definisjon

Innvinningsbeløp i henhold til følgende tidsplan er kumulative: 25% av det opprinnelige antall Enheter på «Innvinningsdato» («Innvinningsdato»),• og ytterligere 6,25% av det opprinnelige antall Enheter ved slutten av hver påfølgende tremånedersperiode etter Innvinningsdatoen til tredje årsdagen for Innvinningsdatoen.

eventuelle aksjer i Selskapets Ordinære Aksjer utstedt Til Stipendiaten i henhold til umiddelbart foregående setning skal utstedes PÅ PSU Opptjeningsdato eller, hvis senere, Oppgjørsdato.begrensningene og betingelsene I punkt 2 i Denne Avtalen skal bortfalle På Opptjeningsdatoen eller Datoene som er angitt i følgende tidsplan, så lenge Stipendiaten forblir en ansatt i Selskapet eller Datterselskapet på Slike Datoer.

hvis Stipendiaten trekker Seg fra Selskapet og Dets Datterselskaper etter At Stipendiaten har fylt 65 år, skal begrensningene og betingelsene I Avsnitt 2 i Denne Avtalen bortfalle På Innvinningsdatoen eller Datoene som er angitt i Avsnitt 3 (a) ovenfor, uten hensyn til fortsatt ansettelse.

Hver dato som aksjer av Felles Lager utstedbare i oppgjør Av Begrensede Enheter tildelt herunder utstedes Til Stipendiaten (inkludert enhver dato tidligere enn En Innvinningsdato i Henhold Til Avsnitt 3 Eller avsnitt 6) refereres her til som en «Oppgjørsdato».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *