Rozhodnému Dni definice

Rozhodné částky podle následujícího schématu jsou kumulativní: 25% z původního počtu Jednotek na „Vestingdate“ („Rozhodné Datum“),• a další 6.25% z původního počtu Jednotek na konci každé po sobě jdoucí tři měsíce po Rozhodné Datum, do třetí výročí Rozhodnému Dni.

veškeré akcie kmenových akcií společnosti vydané příjemci grantu podle bezprostředně předcházející věty se vydají k rozhodnému dni PSU nebo, pokud později, ke dni vypořádání.

omezení a podmínky uvedené v Odstavci 2 této Dohody zaniká na Rozhodné Datum nebo Data uvedená v následujícím schématu tak dlouho, dokud Řešitel zůstává zaměstnancem Společnosti nebo Dceřiné společnosti v Termínech.

Pokud Příjemce odstoupí od Společnosti a jejích Dceřiných společností po Řešitel dosáhl věku 65 let, pak omezení a podmínky uvedené v Oddíle 2 této Dohody zaniká na Rozhodné Datum nebo Data uvedená v Oddílu 3(a) výše, bez ohledu na pokračování pracovního poměru.

Každý den, že akcie emitovatelných kmenových Akcií ve vypořádání uzavřených Jednotek udělených podle tohoto zákona jsou vydány Příjemci (včetně libovolné datum dřívější než Rozhodné Datum podle § 3 nebo § 6) je zde označován jako „Vypořádání“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *